06 - 27 136 098

Elke dag bereikbaar tot 18:00

GGD

Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van goede kwaliteit kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde wettelijke eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Deze inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en worden gepubliceerd op het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook Kinderopvang Pure-Kids is getoetst door de GGD. De inspectierapporten kunt u downloaden:

Inspectierapport nader onderzoek KDV 10-09-19

Inspectierapport nader onderzoek KDV 24-07-19

Inspectierapport Inc. onderzoek BSO 11-09-19

Inspectierapport nader onderzoek BSO 10-09-19

Inspectierapport nader onderzoek BSO 24-07-19

Inspectierapport KDV 29-05-19

Inspectierapport BSO 29-05-19