06 - 27 136 098

Elke dag bereikbaar tot 17:00

Pedagogisch beleid

Het Pedagogisch beleid van Pure-Kids beschrijft wat wij belangrijk vinden in de dagelijkse omgang met uw kind. We geven aan wat we doen en waarom we het op die manier doen. Hoe we dat doen is vastgelegd in het pedagogisch beleid.

De Pedagogisch beleid is bedoeld om u een beeld te geven van wat wij belangrijk vinden bij de opvang van uw kind.

Pure-Kids richt zich op kinderen met o.a. hoogbegaafdheid, ADHD, Hoog sensitiviteit, ASS spectrum en gedragsproblematiek. Daarnaast bieden wij ook reguliere opvang en buitenschoolse opvang 4-12 jaar. Dit maakt Pure-Kids onderscheidend en vernieuwend.

Wij realiseren ons dat uw kind het kostbaarste bezit is dat u heeft. Ieder kind is in zijn puurheid uniek, dat is ons uitgangspunt. We doen er alles aan om ieder kind zich welkom te laten voelen.

Wat daaraan ten grondslag ligt is vertrouwen en veiligheid voor uw kind maar ook voor u. Respect hebben voor elkaar en voor elkaars eigenaardigheden is belangrijk.

Een plek waar uw kind zichzelf kan en mag zijn, waar het gezien wordt. De pedagogisch medewerker(s) zullen dat naar voren laten komen in hun inzet, betrokkenheid, opleiding en gedeelde opvoedkundige waarden. Wij bieden hiervoor een plezierige en inspirerende opvang.

Hieronder vindt u onze Pedagogisch beleidsplan en onze handige kaart. In de Handige Kaart is voor u de belangrijkste informatie in het kort samengevat.