06 - 27 136 098

Elke dag bereikbaar tot 17:00

Gespecialiseerde opvang

Buitenschoolse opvang:

Pure-Kids biedt ook buitenschoolse opvang aan voor kinderen met Gedragsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hoogsensitiviteit, ADHD en Autisme Spectrum. Dit noemen wij in de verslaglegging ‘dagbesteding’.

Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen, voldoende tijd voor één op één-begeleiding en weinig personeelswisselingen. Dit is van essentieel belang voor deze doelgroep.

Door kleinere groepen te hanteren is er meer persoonlijk contact met het kind. Individueel wordt er gekeken naar de behoefte van het kind. Dit kan onder andere zijn dat we werken met pictogrammen en/of gebarentaal. Er worden dagelijks activiteiten aangeboden, maar het is niet verplicht om mee te toen. Dit biedt de kinderen veiligheid en rust.
Wat bij deze doelgroep belangrijk is, is rust, regelmaat en structuur.

Logeerweekenden:

Pure-Kids biedt ook logeerweekenden aan. Deze opvang geeft zowel ouders als kinderen even een adempauze van de thuissituatie. De groep bestaat uit maximaal 10 kinderen met 2 begeleiders. Het weekend start op vrijdagmiddag 17.00 uur en eindigt op zondagmiddag 16.00 uur.

In dit weekend is er tijd voor iedereen, als groep maar ook individueel. We gaan samen ontbijten, lunchen en dineren. Er worden activiteiten aangeboden, dit gaat in overleg met de kinderen. Dit kan op locatie zijn, maar we gaan ook wel eens op pad.
Er wordt altijd gekeken naar de behoefte en rust voor de kinderen.
Een weekend kan worden bekostigd uit een PGB of Zin indicatie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

De zorg die wij bieden vanuit een indicatie wordt ook wel dagbesteding genoemd.