06 - 27 136 098

Elke dag bereikbaar tot 17:00

Buitenschoolse opvang

Wij bieden ook buitenschoolse opvang aan voor reguliere kinderen. De groepen zijn gemengd met kinderen met Gedragsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hoogsensitiviteit, ADHD en Autisme Spectrum. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren omgaan met elkaar. Er is persoonlijke aandacht en ook op deze groep hanteren wij kleinere groepen.

Er worden dagelijks activiteiten aangeboden, maar het is niet verplicht om mee toen. Dit biedt de kinderen veiligheid en rust.

Dagindeling BSO

Het ritme van de dag wordt deels bepaald door de behoefte die een kind op dat moment nodig heeft.

Een gemiddeld BSO ritme kan er als volgt uitzien:

14.00 uur – 15.00 uur
De kinderen worden van scholen opgehaald, of komen zelf

14.15 – 15.30 uur
Wordt er eten en drinken aangeboden

15.30 uur
Ieder kind gaat iets doen, bijvoorbeeld knutselen in atelier, buiten spelen, spelletjes doen samen of alleen, koken, chillen etc.

17.00 uur –18.30 uur
Kinderen worden opgehaald of gaan zelfstandig naar huis

Op woensdag, vrijdag en marge- en vakantiedagen wordt er gezamenlijk geluncht.

Op vakantiedagen gaan wij regelmatig een activiteit doen met de kinderen, dit kan op het terrein zijn maar ook op een andere locatie, hierbij is te denken aan dat we met de kinderen naar het bos gaan, een dierentuin of andere leuke activiteiten voor de kinderen.