06 - 27 136 098

Elke dag bereikbaar tot 17:00

Contractvormen

Dagdeel is van 07.30 – 12.30 en 12.30 – 18.00 uur

  • Buitenschoolse Opvang (BSO) gespecialiseerd (dagbesteding)
  • Incidentele Opvang
  • Verlengde opvang 18.00 – 19.00 uur
  • Flexibele opvang (52 weken per jaar)

52-weken opvangpakket
Met deze vorm van opvang kiest u voor de meest uitgebreide opvang van Pure-Kids. U kunt gedurende 52 weken per jaar, dagelijks (weekeinde en feestdagen uitgezonderd) van 7:30 – 18:00 uur gebruik maken van de opvang.

40-weken opvangpakket
Bij dit opvangpakket kunt u 10,5 uur per dag van de opvang gebruik maken, gedurende het gehele kalenderjaar, met uitzondering van de 12 weken schoolvakantie. Wij hanteren hierbij het vakantieschema zoals jaarlijks door het ministerie van OCW wordt voorgesteld.

Flexibele opvang
Bij deze vorm van kinderopvang is het mogelijk om uw kind op wisselende tijden te brengen en te halen. De opvang vindt plaats via reservering op verschillende dagen en tijden van de week met een minimum van 5 uur per week en minimaal 3 uur aaneengesloten.