06 - 27 136 098

Elke dag bereikbaar tot 17:00

GGD

Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van goede kwaliteit kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde wettelijke eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Deze inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en worden gepubliceerd op het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ook Kinderopvang Pure-Kids is getoetst door de GGD. De inspectierapporten kunt u downloaden:

Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM, zie ook de volgende link:

rijksoverheid/ coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang